ifs standard
wdrożenia / audity
Systemy jakości w branży spożywczej i paszowej, gastronomii oraz handlu
 
 
 
 

IFS - International Food Standard

IFS stawia wymogi w zakresie bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności oraz określa zasady auditowania.

Rodzaje wymagań (więcej)

handel żywnością ifs sieci handlowe wymagania certyfikacja, jednostki certyfikująceIFS określa szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów działalności:

IFS Food to standard wymagany dla firm produkujących środki spożywcze oraz firm, które pakują żywność. IFS Food jest stosowany tylko w przypadku gdy produkt jest "przetworzony, wprowadzany do obrotu", lub jeśli istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia produktu w opakowaniu bezpośrednim. IFS Food stosuje się do:
• przetwarzania i pracy
• pakowania produktów sypkich
• firm pakujących produkty pierwotne.

IFS Cash & Carry / Warehouse jest standardem, który obejmuje wszystkie procedury postępowania przy obrocie produktami w sieciach Cash & Carry, targowiskach lub hurtowniach. Obejmuje on również proces produkcji (np. przepakowywanie). Wymagania normy są takie same jak w przypadku IFS Food.

IFS HPC to standard w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów i obniżenia kosztów oraz zapewnienia przejrzystości w odniesieniu do całego łańcucha produkcji artykułów gospodarstwa domowego i higieny osobistej. IFS Logistics ma zastosowanie zarówno do żywności i produktów nieżywnościowych i obejmuje wszystkie działania logistyczne, takie jak załadunek, rozładunek i transport. Norma może być stosowana do wszystkich rodzajów transportu, samochodów ciężarowych, pociągów, statków, samolotów i każdego innego rodzaju transportu (o kontrolowanej temperaturze lub w temperaturze otoczenia).

IFS Brokers jest standardem stosowanym do wszystkich firm zajmujących się "działalnością handlową", którzy sami dobierają dostawców. Zakup lub handel tymi towarami obejmuje całość procesów logistycznych. .

 

Wymagania fundamentalne

W standardzie IFS food ver. 5 do wymagań fundamentalnych zalicza się:
a) Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa,
b) System monitorowania CCP,
c) Higiena personelu,
d) Specyfikacje surowców,
e) Specyfikacja produktów końcowych (receptur),
f) Zarządzanie dotyczące ciał obcych,
g) Identyfikowalność i identyfikacja w procesach,
h) Audity wewnętrzne,
i) Procedury wycofywania i zwrotów,
j) Określenie działań korygujących.

Inne strony

 
 
Copyright 2011 ©haccp-polska.com Designed by Web Page Templates
Inspekcja Sanitarna i Weterynaryjnafree website templates.