gmp+
pasze / transport
Systemy jakości w branży spożywczej i paszowej, gastronomii oraz handlu
 
 
 
 

GMP+ - Feed Safety Assurance scheme

GMP+ jest zestawem wymagań ISO 9001 i systemu HACCP. Zakresem obejmuje system zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pasz, materiałów paszowych w łańcuchu paszowym. Według PDV należy zapewnić, aby wszystkie przedsiębiorstwa działające wspólnie w danym łańcuchu paszowym miały wprowadzony system GMP+.

Rodzaje wymagań (więcej)

gmp plus w produkcji transporcie pasz B2, B4.1, B3, B1 wymagania higieny paszIFS określa szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów działalności:

Dokumenty A Te dokumenty zawierają wymogi dotyczące udziału w programie certyfikacji dla firm I instytucji certyfikacyjnych (przepisy ramowe, użycie logo, itp). Seria ta zawiera także listę ogólną definicji i skrótów.

B Dokumenty normatywne Dokumenty te zawierają międzynarodowe standardy oraz dodatkowe uwagi krajowe do wykorzystania przez firmy w odniesieniu do produktów żywnościowych oraz faz produkcji, włącznie z uprawą oraz produkcją przemysłową, obróbką i przetwarzaniem,skupem, handlem, środkami transportu, składowaniem i przeładunkiem oraz przewozem.

C Wymogi certyfikacyjne Dokumenty te zawierają Zasady Certyfikacji, włącznie z tymi, które dotyczą zatwierdzenia przez instytucje certyfikacyjne i audytorów, częstości audytów, minimalnego czasu audytu, kryteriów oceny, wykazy, itp. Ponadto, w dokumentach znajduje się objaśnienie sposobów nadzoru przez instytucje certyfikacyjne oraz metody nadzoru nad procesem certyfikacyjnym przez GMP+.

 

Wymagania fundamentalne

 1. GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi - dla produkcji i handlu
 2. GMP+ B2(2010) Produkcja składników pasz - dla producentów
 3. GMP+ B3 Trade - dla firm handlowych
 4. GMP+ B3 Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz
 5. GMP+ B3.2 Trade to Livestock Farms
 6. GMP+ B4 Transport drogowy (wersja 01-01-2011)
 7. GMP+ B4.2 Affreightment of Short Sea Shipping and Inland Waterway Transport
 8. GMP+ B4.3 Transport Śródlądowymi Drogami Wodnymi
 9. GMP+ B4.4 Sea Transport Afreightment
 10. GMP+ B4.5 Rail Transport Afreightment
 11. GMP+ B5 Storage & Transhipment
 12. GMP+ B6 Feed Materials Cultivation
 13. GMP+ B8 Production of and Trade in Pet Foods
 14. GMP+ B10 Laboratory Testing

Inne strony

 

www.belevo.pl

 
Copyright 2011 ©fami-qs.eu Designed by Fami-QS szkolenia
Inspekcja Sanitarna i WeterynaryjnaDodatki paszowe i spożywcze.