brc standard
szkolenia / audyty
Systemy jakości w branży spożywczej i paszowej, gastronomii oraz handlu
 
 
 
 

BRC - Global Standards (British Retail Consortium)

W świetle ustawy bezpieczeństwo żywności - jest to ogół warunków, które muszą być spełnione i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością oraz środkami żywienia zwierząt gospodarskich w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

Rodzaje wymagań (więcej)

brc certyfikaty, wdrożenia, szkolenia, audyty, doradztwo global standardsBRC określa szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów działalności:

1. Global Standard for Food Safety;

2. Global Standard for Consumer Products
(Issue 3);

3. Global Standard for Packaging and Packaging Materials;

4. Global Standard for Storage and Distribution.

BRC Global Standards to zestaw czterech technicznych standardów, które określają wymagania stawiane organizacji w celu umożliwienia produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji bezpiecznej żywności i produktów konsumenckich.

Początkowo opracowane w odpowiedzi na potrzeby członków British Retail Consortium, normy te zyskały uznanie na całym świecie i są wykorzystywane przez oraz większą liczbę firm handlowych i producentów w UE, Ameryce Północnej i innych kontynentach. Certyfikacja Global Standard prowadzona jest przez niezależne jednostki certyfikujące, i zapenia sprzedawców i markowych producentów o zdolności i kompetencji dostawcy. Zmniejsza potrzebę sieci handlowych i producentów do prowadzenia audytów we własnym zakresie, a tym samym zmniejsza obciążenia administracyjne zarówno u dostawcy jak i odbiorcy.

 

Wymagania fundamentalne

W standardzie BRC food ver. 6 do wymagań fundamentalnych zalicza się:
a) Zaangażowanie kierownictwa i ciągłe doskonalenie,
b) Plan bezpieczeństwa żywności HACCP
c) Audit wewnętrzny
d) Działania korygujące i zapobiegawcze
e) Identyfikacja i identyfikowalność
f) Układ, przepływ produktu i segregacja
g) Utrzymanie czystości i higiena
h) Wymagania dotyczące materiałów specjalnych
i) Kontrola działań korygujących
j) Szkolenia wewnętrzne pracowników

Inne strony

 
 
Copyright 2011 ©gmpplus.pl Designed by Bezpieczeństwo pasz
Inspekcja Sanitarna i WeterynaryjnaUboczne produkty pochodzenia zwierzęcego - petfood.